Menu

Informasjon om korleis du kan bruke bildebanken og kontaktinformasjon

Slik bruker du bildebanken

•   Søk i bilde

•   Nedlasting av filer

•   Send filer

•   Abonner på eit søk for varsling ved nye filer

•   Visningsalternativer

For informasjon om bilde
Dersom du har spørsmål om bruk av bilde kan du kontakte oss på e-post til kommunikasjon@alesund.kommune.no.

For tilbakemelding knytt til universell utforming av nettstaden

Har du spørsmål knytt til universell utforming, ta kontakt på e-post kommunikasjon@alesund.kommune.no.